Er dine skytjenester godt nok beskyttet? Med VM-series beskytter vi dine skytjenester.

Bruken av skytjenester i bedrifter vokser i et enormt tempo. I følge en rapport utført i regi av VMware, benyttet hele 75 % av alle norske bedrifter skytjenester i 2017, en økning på hele 20 % fra 2015 (link: http://www.cw.no/artikkel/nettsky/skyen-mest-enkle-tjenester). Bruk av skytjenester gir en rekke fordeler, men byr også på en rekke utfordringer – som mange ikke er klar over.

 

Dette bør du vite om sikkerhet i skyen.

 

Sikkerhetsbrudd i skyen

I takt med økende bruk av skytjenester, øker risikoen for datainnbrudd. Erfaringsmessig bruker de ansatte langt flere skytjenester enn hva bedriften tillater ift. datasikkerhet- og personvernskrav. Ansatte bruker i økt grad bedriftens PC til private gjøremål og den stadig økte personlige bruken av bedriftens enheter, byr på store utfordringer når det gjelder IT-sikkerhet. Det er vanskelig for bedriftens IT-avdeling å ha full kontroll over de ansattes databruk.

 

Sensitive data lastet opp i skytjenester som ikke er godkjent av bedriften, feil deling av filer, lekkasje av sensitiv informasjon (tilsiktet eller utilsiktet), illojale tjenere hos skyleverandøren, mangel på oversikt over hva som skjer i skyen etc. – utfordringene er mange.

 

Det er umulig å ha full kontroll over alt som skjer av datatrafikk inn og ut av en bedrift, eller i skyen. En sikkerhetsplattform som beskytter i alle ledd av systemet, er derfor avgjørende for å ha full kontroll.

 

Ny teknologi for beskyttelse av skytjenester

En sikkerhetsløsning for skytjenester består av to ting:

 

  1. Plattformtjenester

De største tilbyderne av plattformtjenester er Amazon Webservices, Microsoft Azure og Google Cloud. Bedriftene kjøper da en tom lagringsplass i skyen, men har selv kontroll på serveren. Foran denne installasjonen må det installeres en brannmur, fysisk eller virtuell.

 

Palo Alto Networks VM-series er en next-generation-firewall i virtuell form. Det vil si at brannmuren er tatt opp i skyen. VM-series er helt lik den fysiske brannmuren, men raskere og rimeligere. Denne beskytter trafikken på bedriftens nettverk og server som befinner seg i skyen.

 

Sikkerhetsverktøyet Apertureä tilbys også på plattformtjenester. Verktøyet brukes for å kontrollere at plattformtjenestene er optimalt konfigurert. Dette sikrer best mulig utnyttelse av systemet, at lagringsplassen blir brukt effektivt og ikke er underbrukt eller misbrukt.

 

  1. Applikasjonstjenester

Dette er skybaserte lagringstjenester som for eksempel Dropbox eller Box. Apertureä SaaS sikkerhetsløsning monitorer alle skytjenester der bedriften ikke har kontroll på serveren. Verktøyet overvåker alle skytjenestene som benyttes i bedriften. Tjenesten skanner alt som ligger i skyen, og registrerer alle aktiviteter som gjøres der. Overvåkningen skjer blant annet basert på definerte delingsregler. Dersom ulovlig fildeling registreres, vil dette bli stoppet og rapportert. På denne måten har bedriften full kontroll på alt bedriften har lagret i skyen.

Roy Havik

Business Development Manager

916 439 55

Send henvendelse

Hvilke sikkerhetsutfordringer ønsker du mer informasjon om?

Hvilke løsninger ønsker du mer informasjon om? Våre eksperter fra Palo Alto Networks gir gjerne anbefalinger knyttet til tekniske løsninger for store konsern eller selskaper med omfattende sikkerhetsbehov.

Alto Ergo

Nettsikker.no

Nettsikker.no eies og utvikles av Westcon. Vi er en ledende distributør av produkter og løsninger innen datasikkerhet, blant annet sikkerhetsløsninger fra Palo Alto Networks. Formålet med siden er å gi generell informasjon om nettsikkerhet og ha dialog med deg som sluttbruker, samt å fortelle om løsningene til Palo Alto Networks som leverer det vi mener er markedets sikreste løsninger.

E-post: Securitysales.no@westcon.com

Ansvarserklæring, personvern, debattregler og cookies.

Følg oss på