Gir datasikkerheten deg søvnløse netter?

Traps™ endepunktsløsning – identifiserer og eliminerer alle farer

Traps™ er en unik beskyttelse for endepunktene som detekterer alle former for virus, også nullsårbarheter uten gjenkjennbar signatur. Det betyr at viruset aldri får se dagens lys, fordi Traps™ ser at dette er en farlig fil, slik at filen blokkeres. I Norge er hittil 220 000 endepunkter beskyttet av Traps™ – og vi har ingen rapporterte tilfeller av vellykkede angrep.

Automatisert interaksjon

En annen unik egenskap med endepunktsløsningen, er at den er en del av en integrert plattform. Traps™ har automatisert interaksjon med alle de andre komponentene i plattformen, og dette gjør løsningen unik. Når en enhet i systemet angripes, vil Traps™   automatisk eliminere trusselen og rapportere faren slik at de andre komponentene i plattformen blir klar over den. Slik unngår bedriften spredning. Traps kan installeres både på server, Mac, PC og mobile enheter.

Ansatte jobber trygt på all nettverk

Med Traps™ kan de ansatte jobbe hvor som helst, på sikrede eller usikrede nettverk. Enkelt og trygt, både for den ansatte og for bedriften. Vi selger også Traps™ som en isolert installasjon dersom du har andre type sikkerhetsløsninger. Ta kontakt med oss, så kan vi gi deg en demonstrasjon av hvordan det fungerer.

Les mer om Traps™ her.

 

Palo Alto Networks VM-series  – Ny teknologi for beskyttelse av skytjenester

En sikkerhetsløsning for skytjenester består av to ting:

  1. Plattformtjenester 

De største tilbyderne av plattformtjenester er Amazon Webservices, Microsoft Azure og Google Cloud. Bedriftene kjøper da en tom lagringsplass i skyen, men har selv kontroll på serveren. Foran denne installasjonen må det installeres en brannmur, fysisk eller virtuell.

Palo Alto Networks VM-series er en next-generation-firewall i virtuell form. Det vil si at brannmuren er tatt opp i skyen. VM-series er helt lik den fysiske brannmuren, men raskere og rimeligere. Denne beskytter trafikken på bedriftens nettverk og server som befinner seg i skyen.

Sikkerhetsverktøyet Apertureä tilbys også på plattformtjenester. Verktøyet brukes for å kontrollere at plattformtjenestene er optimalt konfigurert. Dette sikrer best mulig utnyttelse av systemet, at lagringsplassen blir brukt effektivt og ikke er underbrukt eller misbrukt.

  1. Applikasjonstjenester

Dette er skybaserte lagringstjenester som for eksempel Dropbox eller Box. Apertureä SaaS sikkerhetsløsning monitorer alle skytjenester der bedriften ikke har kontroll på serveren. Verktøyet overvåker alle skytjenestene som benyttes i bedriften. Tjenesten skanner alt som ligger i skyen, og registrerer alle aktiviteter som gjøres der. Overvåkningen skjer blant annet basert på definerte delingsregler. Dersom ulovlig fildeling registreres, vil dette bli stoppet og rapportert. På denne måten har bedriften full kontroll på alt bedriften har lagret i skyen.

Les mer om VM-series her.

 

Aperture ™ SaaS  vokter over alt som skjer med bedriftens filer i skyen.

Aperture ™ SaaS er basert på ett sett med delingsregler som defineres fra ledelsen. Analysen viser ikke tillatte delinger i skyen bakover i tid, samtidig som det hindrer framtidige ulovlige delinger. Dersom noen forsøker å dele en fil som ikke skal deles, stopper Aperture ™ SaaS automatisk dette, og loggfører både delingsforsøket og personen som utførte det.

Sagt på en folkelig måte, er Aperture ™ SaaS en vaktbikkje, som vokter over alt som skjer med bedriftens filer i skyen.

Les mer om Aperture ™ SaaS her.

IT-sikkerhet er komplekst og kan være vanskelig å forstå. Bestill gratis rådgivingstime.

Hvilke sikkerhetsutfordringer ønsker du mer informasjon om?

Hvilke løsninger ønsker du mer informasjon om? Våre eksperter fra Palo Alto Networks gir gjerne anbefalinger knyttet til tekniske løsninger for store konsern eller selskaper med omfattende sikkerhetsbehov.

Alto Ergo

Nettsikker.no

Nettsikker.no eies og utvikles av Westcon. Vi er en ledende distributør av produkter og løsninger innen datasikkerhet, blant annet sikkerhetsløsninger fra Palo Alto Networks. Formålet med siden er å gi generell informasjon om nettsikkerhet og ha dialog med deg som sluttbruker, samt å fortelle om løsningene til Palo Alto Networks som leverer det vi mener er markedets sikreste løsninger.

E-post: Securitysales.no@westcon.com

Ansvarserklæring, personvern, debattregler og cookies.

Følg oss på