De ansatte er årsaken til de fleste dataangrep. Traps™ endepunktsløsning – identifiserer og eliminerer alle farer.

En bedrift er ikke bedre enn sitt svakeste ledd. Dagens arbeidsform byr på utfordringer når det gjelder IT-sikkerhet. Vi jobber overalt, døgnet rundt og ofte fra åpne og usikrede nettverk på hoteller eller flyplasser. At de ansatte er veien inn for de fleste hackere, er ingen hemmelighet. Det hjelper ikke å ha den sikreste brannmuren hvis ikke endepunktene er sikret.

 

Traps™ unike sikkerhetsløsning sikrer dine ansatte, og dermed også bedriften, uansett hvor i verden de jobber fra. En rimelig investering i en sikker hverdag.

 

Ny digital hverdag – jobb og fritid smeltet sammen

I 2018 har hver person i snitt 3,8 tekniske duppeditter som krever en form for nettaktivitet. De ansatte krever at det skal være enkelt å logge seg på, uansett hvor de er eller hvilken enhet de benytter. Det er nettopp kravet til enkelthet som gjør at mange synder på IT-sikkerheten. Dette kan vise seg å bli kostbart for bedriften.

 

Antivirusprogrammer ser ikke alt

De ordinære antivirusprogrammene er utviklet på bakgrunn av virus som tidligere er observert. Det vil si at de kun identifiserer noe de har sett før. Hva så med virus ingen har sett før? Hvordan skal man da oppdage helt «nyfødte» virus som ser dagens lys for første gang? Dette kalles nulldagssårbarhet, og er en utfordring de fleste antivirussystemer står ovenfor.

 

Nesten alle skadevarer vi ser i dag, er såkalte nulldagsvirus, som ikke oppdages av tradisjonelle antivirusprogrammer. Disse angriper som regel PC’ene først, ofte gjennom epost. Vi vet alle hvor fort gjort det er å trå feil, slik at informasjonen kommer i feil hender og misbrukes. Dette er den vanligste årsaken til at bedrifter blir hacket. De finner en vei inn via én maskin, og får derfra tilgang til hele systemet. Når kanskje så mye som 80 % av datatrafikken er kryptert er det vanskelig for brannmuren å henge med. Derfor er noe av det aller viktigste å sikre endepunktene (PC, Mac, servere, osv.).

 

Traps™ endepunktsløsning – identifiserer og eliminerer alle farer

Traps™ er en unik beskyttelse for endepunktene som detekterer alle former for virus, også nullsårbarheter uten gjenkjennbar signatur. Det betyr at viruset aldri får se dagens lys, fordi Traps™ ser at dette er en farlig fil, slik at filen blokkeres. I Norge er hittil 220 000 endepunkter beskyttet av Traps™ – og vi har ingen rapporterte tilfeller av vellykkede angrep.

 

En annen unik egenskap med endepunktsløsningen, er at den er en del av en integrert plattform. Traps™ har automatisert interaksjon med alle de andre komponentene i plattformen, og dette gjør løsningen unik. Når en enhet i systemet angripes, vil Traps™   automatisk eliminere trusselen og rapportere faren slik at de andre komponentene i plattformen blir klar over den. Slik unngår bedriften spredning. Traps kan installeres både på server, Mac, PC og mobile enheter.

 

Med Traps™ kan de ansatte jobbe hvor som helst, på sikrede eller usikrede nettverk. Enkelt og trygt, både for den ansatte og for bedriften. Vi selger også Traps™ som en isolert installasjon dersom du har andre type sikkerhetsløsninger. Ta kontakt med oss, så kan vi gi deg en demonstrasjon av hvordan det fungerer.

Roy Havik

Business Development Manager

916 439 55

Send henvendelse

Hvilke sikkerhetsutfordringer ønsker du mer informasjon om?

Hvilke løsninger ønsker du mer informasjon om? Våre eksperter fra Palo Alto Networks gir gjerne anbefalinger knyttet til tekniske løsninger for store konsern eller selskaper med omfattende sikkerhetsbehov.

Alto Ergo

Nettsikker.no

Nettsikker.no eies og utvikles av Westcon. Vi er en ledende distributør av produkter og løsninger innen datasikkerhet, blant annet sikkerhetsløsninger fra Palo Alto Networks. Formålet med siden er å gi generell informasjon om nettsikkerhet og ha dialog med deg som sluttbruker, samt å fortelle om løsningene til Palo Alto Networks som leverer det vi mener er markedets sikreste løsninger.

E-post: Securitysales.no@westcon.com

Ansvarserklæring, personvern, debattregler og cookies.

Følg oss på